Viac možností vyhľadávania
Hľadáme vo viac ako 100 obchodov za najlepšiu ponuku - prosím počkajte…
- Prepravné náklady na Slovensko (upraviť Ak chcete AUT)
Vytváranie predvolieb

Válecné ponorky 1776-1985-porovnajte každý

9788074821653 - Karel Renc: Válecné ponorky 1776-1985
1
Karel Renc (?):

Válecné ponorky 1776-1985 (2015) (?)

Dodanie od: Brazília

ISBN: 9788074821653 (?) alebo 807482165X, Neznámy jazyk, Nakladatelství Viking, Nakladatelství Viking, Nakladatelství Viking, Nové, ebook, digitálny download

3,27 (BRL 10,82)¹(doprava zdarma, bez záväzkov)
in-stock
Od predávajúceho/antikvář
Kniha a výkresová dokumentace ponorek je urcena jednak pro sirokou verejnost a jednak pro modeláre. Materiály o ponorkách byly donedávna velmi málo prístupné. To, co bylo dostupné, bylo velmi nepresné a casto zámerne zkreslené, i kdyz se jednalo o velmi staré konstrukce. Nebyly uvádeny problémy pri vývoji a stavbe, chyby konstrukcí, konstrukcní prvky, dejiny té které lode a dalsí doklady. Tak byl uverejnován vlastne jen bezcenný balast, navíc casto jednostranne upravený a idealizovaný. Zapomínalo se na to, ze námorníci plavící se na ponorkách trpeli omezeným prostorem, vydýchaným a zkazeným vzduchem páchnoucím zplodinami z výfuku naftových motoru, kyseliny, nedostatkem hygieny, vlhkostí a podobne. Tito lidé - u vsech válcících stran - nejen prináseli utrpení druhým, ale i sami trpeli a prípadne i umírali za podmínek, kdy jejich sance na záchranu a prezití byla mizivá. V zime trpeli stálou vlhkostí a chladem, v léte nadmerným teplem, za plavby nedostatkem spánku a hlavne obrovským psychickým vypetím. Tím vsím nemíním ospravedlnovat, co cást posádek napáchala mimo bezné válecné akce ve vsech válecných konfliktech, které se na nasí planete odehrávaly a odehrávají. Je casto pouze vecí náhledu historiku zúcastnených stran a jejich subjektivního názoru, jak hodnotí uplynulé události i jejich aktéry a jakým zpusobem je vylící.Faktem je, ze postupem casu a vývojem techniky docházelo prubezne k pozvolnému vylepsování zivotních podmínek posádek. Zálezelo na konkrétní zemi, která ponorky vyrábela, jakým zpusobem se její konstruktéri staveli k tomu, ze lidé musí na ponorkách nejen bojovat, ale i zít. Výsledkem jsou dnesní atomové giganty, kde posádky nejvíce ohrozuje prípadná porucha atomových reaktoru, pozár nebo selhávající lidský faktor. Tyto okolnosti zpusobily v posledních letech velké mnozství ruzne tezkých havárií vcetne ztrát lodí u vsech námornictev. Pro modeláre by kniha a plánky v ní mely být povzbuzením ke stavbe modelu ponorek i pres bodový hendikep na soutezích maket
Číslo objednávky predávajúci: ca2513bb-066b-44b2-bd3c-b450eb44b494
Platforma poradové číslo Kobobooks.com.br: 166819788074821653
Kľúčové slová: Válecné ponorky 1776-1985 Karel Renc Fiction & Literature 9788074821653
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternatívne zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3
9788074821653 - Karel Renc: Vále?né ponorky 17761985
2
Karel Renc (?):

Vále?né ponorky 17761985 (?)

ISBN: 9788074821653 (?) alebo 807482165X, Neznámy jazyk, Nakladatelství Viking, Nové, ebook, digitálny download

ebook na stiahnutie
Od predávajúceho/antikvář
Kniha a výkresová dokumentace ponorek je ur?ena jednak pro irokou ve?ejnost a jednak pro modelá?E. Materiály o ponorkách byly donedávna velmi málo p?ístupné. To, co bylo dostupné, bylo velmi nep?esné a ?asto zám?rn? zkreslené, i kdy se jednalo o velmi staré konstrukce. Nebyly uvád?ny problémy p?i vývoji a stavb?, chyby konstrukcí, konstruk?ní prvky, d?jiny té které lod? a dalí doklady. Tak byl uve?ej?ován vlastn? jen bezcenný balast, navíc ?asto jednostrann? upravený a idealizovaný. Zapomínalo se na to, e námo?níci plavící se na ponorkách trp?li omezeným prostorem, vydýchaným a zkaeným vzduchem páchnoucím zplodinami z výfuk? naftových motor?, kyseliny, nedostatkem hygieny, vlhkostí a podobn?. Tito lidé u vech vál?ících stran nejen p?ináeli utrpení druhým, ale i sami trp?li a p?ípadn? i umírali za podmínek, kdy jejich ance na záchranu a p?eití byla mizivá. V zim? trp?li stálou vlhkostí a chladem, v lét? nadm?rným teplem, za plavby nedostatkem spánku a hlavn? obrovským psychickým vyp?tím. Tím vím nemíním ospravedl?ovat, co ?ást posádek napáchala mimo b?né vále?né akce ve vech vále?ných konfliktech, které se na naí planet? odehrávaly a odehrávají. Je ?asto pouze v?cí náhledu historik? zú?astn?ných stran a jejich subjektivního názoru, jak hodnotí uplynulé události i jejich aktéry a jakým zp?sobem je vylí?í. Faktem je, e postupem ?asu a vývojem techniky docházelo pr?b?n? k pozvolnému vylepování ivotních podmínek posádek. Záleelo na konkrétní zemi, která ponorky vyráb?la, jakým zp?sobem se její konstrukté?i stav?li k tomu, e lidé musí na ponorkách nejen bojovat, ale i ít. Výsledkem jsou dnení atomové giganty, kde posádky nejvíce ohrouje p?ípadná porucha atomových reaktor?, poár nebo selhávající lidský faktor. Tyto okolnosti zp?sobily v posledních letech velké mnoství r?zn? t?kých havárií v?etn? ztrát lodí u vech námo?nictev. Pro modelá?e by kniha a plánky v ní m?ly být povzbuzením ke stavb? model? ponorek i p?es bodový hendikep na sout?ích maket, kde jsou práv? ponorky hodnoceny podstatn? mén? pro mení mnoství detail?. Z tohoto d?vodu doposud staví tento typ lodí málo modelá?? a na sout?ích se objeví maximáln? jedna ?i dv? lod?. Ty pak nemohou sout?it mezi sebou a jsou p?i?azeny k jinému typu lodí, kde je jejich ance sníena i p?es velmi pe?livé provedení. Ponorka svým zp?sobem p?ipomíná letadlo ji z d?vodu, e se rovn? pohybuje v t?írozm?rném prostoru, ale svým provedením leteckou techniku p?edstihla.
Číslo objednávky predávajúci: 1966521
Platforma poradové číslo Ciando.de: 672008812
Kategória: Bücher
Kľúčové slová: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternatívne zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3
9788074821653 - Karel Renc: Válecné ponorky 1776-1985
3
Karel Renc (?):

Válecné ponorky 1776-1985 (?)

ISBN: 9788074821653 (?) alebo 807482165X, Neznámy jazyk, Nové, ebook, digitálny download

Od predávajúceho/antikvář
Číslo objednávky predávajúci: 24358288
Platforma poradové číslo Ebook.de (EB): 49160962
Kategória: eBooks > Belletristik
Kľúčové slová: BELLETRISTIK , ERZAEHLENDE LITERATUR ,FICTION , GENERAL
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternatívne zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3

9788074821653

Nájsť všetky dostupné knihy číslo ISBN 9788074821653 porovnať ceny rýchlo a ľahko a okamžite objednať.

K dispozícii vzácnych kníh, použité knihy a knihy z druhej ruky titulu "Válecné ponorky 1776-1985" od Karel Renc sú úplne uvedené.

Knihy v okolí

>> do archívu